กว่าที่จะมาเป็นครูได้

เจาะลึกเส้นทางของการเป็น ‘ครู’ อาชีพในฝันของใครหลายๆคน

ครูเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของใครหลายๆคน โดยกว่าที่จะมาเป็นครูได้นั้น ผู้เรียนจะต้องผ่านความรู้ทางด้านวิชาการ และต้องผ่านการฝึกงานในโรงเรียน เพื่อเข้าไปสัมผัสกับประสบการณ์ความเป็นครูอย่างแท้จริง สำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นครูแน่นอนว่าจะต้องเรียน ‘ครุศาสตร์’ ซึ่งวันนี้เราจะพาผู้ที่มีความสนใจในอาชีพครู เข้าไปเจาะลึกเกี่ยวกับเส้นทางของการเป็นครูให้ได้ทราบกัน

‘ครู’ อีกหนึ่งอาชีพที่ต้องมาพร้อมความรู้ในหลากหลายด้าน
ครูเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องมีทักษะพิเศษ นั่นก็คือ นอกเหนือไปจากวิชาความรู้ในการสอน ที่ผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้ว ก็จะต้องมีจิตวิทยาที่ดีด้วย เพราะครูเป็นอาชีพที่จะต้องทำงานร่วมกับคนมากมาย อีกทั้งยังต้องใช้จิตวิทยาในการสั่งสอนเด็กให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และยังต้องมีความเข้าใจในวัยของเด็กที่ตนเองกำลังจะสอน เช่น เด็กวัยอนุบาลก็จะต้องใช้หลักจิตวิทยาอีกแขนงหนึ่ง หรือถ้าเป็นเด็กวัยมัธยมต้นก็จะต้องใช้หลักวิทยาอีกประเภทหนึ่ง เป็นต้น

อีกทั้งยังต้องเป็นผู้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีเข้ามีความเข้าใจในความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 จึงจำเป็นที่จะต้องคอยให้คำปรึกษา รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกศิษย์สามารถมีชีวิตที่ดีพร้อมผ่านอุปสรรคจนเรียนจบไปได้อย่างลุล่วง

นอกจากนี้และยังจะต้องเป็นผู้มีความอดทนสูง เนื่องจากการทำงานกับคนนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย คนแต่ละคนต่างก็มีลักษณะนิสัยและที่แตกต่างกันไป อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนสูง ในเรื่องของการทำงาน เพราะนอกจากจะต้องสอนในห้องเรียนแล้วยังต้องทำงานด้านเอกสาร รวมทั้งการจัดการด้านต่างๆ จำนวนมากจึงจำเป็นต้องใช้สมาธิและทักษะความอดทนในการทํางานที่สูง

กว่าที่จะมาเป็นครูได้

แผนการเรียน ม.ปลาย
ไม่ได้มีการกำหนดแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย สามารถรับได้ทุกแผนกรวมทั้ง ปวช. กศน.ที่เทียบ ส่วนบางสาขาก็จะมีรับเฉพาะแผนกวิชาคณิต เช่น สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

คณะครุศาสตร์กับคณะศึกษาศาสตร์ แท้จริงแล้วก็มีหลักสูตรในการสอนทางด้านวิชาครู เช่นเดียวกัน แต่ก็อยู่ที่ว่าสถาบันการศึกษานั้นจะใช้ชื่อไหน และนอกจากนี้อีก 1 ข้อมูลที่คุณควรรู้ ก็คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือ หลักสูตรสอนคนให้เป็นครูซึ่งเน้นในเรื่องของวิศวกรรมสายอาชีวะหรือที่เรียกกันว่าครูช่าง

การเรียนครูเรียน 4 ปีหรือ 5 ปี
อีกหนึ่งคำถามสำคัญที่หลายๆ คนสับสน นั่นก็คือการเรียนครูนั้น จะต้องเรียน 4 ปีหรือ 5 ปีกันแน่ ซึ่งขอบอกเลยว่าเริ่มต้นสายอาชีพครูต้องเรียน 5 ปี แต่ในปัจจุบันได้มีการปรับหลักสูตรเรียนทั้งหมดเพียงแค่ 4 ปีเท่านั้น และก็ยังมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานการสอนในทุกชั้นปีเพื่อเน้นสั่งสมประสบการณ์จริง อีกทั้งยังได้ฝึกความอดทน ฝึกทักษะในการพูดคุยกับนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจสัมผัสได้จากการอ่านหนังสือเรียนในห้องเรียน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาก็ต้องมีการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ถ้าสามารถสอบผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับการบรรจุให้เป็นครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาที่เรียนจบพร้อมทั้งได้ลงสังกัดในเขตพื้นที่ที่นักศึกษาได้เลือกไว้ แต่ถ้าสอบไม่ติดก็สามารถประกาศประกอบอาชีพทางด้านการศึกษาได้ เช่น ครูอัตราจ้าง หรือครูโรงเรียนเอกชน เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสในการสั่งสมความรู้เพิ่มเติมเพื่อสมัครสอบครูผู้ช่วยในปีถัดไป

ไม่ได้เรียนจบสาขาครูโดยตรงสามารถเป็นครูได้ไหม
สามารถเป็นครูได้ เพียงแต่ว่าการบรรจุรับราชการครู กรณีที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นมา นักศึกษาก็จะต้องสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเสียก่อน ซึ่งใช้เวลาเรียนทั้งหมด 1 ปีหลังจากนั้นจึงติดต่อสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

และนี่ก็คือเส้นทางของผู้ที่สนใจอยากจะเป็นครูที่ต้องรู้เอาไว้ และเมื่อคุณรู้แล้วว่าความฝันของตัวเองคืออะไร ก็อย่าลืมมุ่งมั่นตั้งใจ และพยายามอ่านหนังสือเพื่อสะสมความรู้ไว้ให้มากๆ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องลงสนามจริง จะได้ไม่ตื่นเต้นและสามารถทำข้อสอบผ่านได้อย่างฉลุยนั่นเอง

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ johnranard.com

Releated